Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης έστειλε γραπτό αίτημα στον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια στο οποίο ζητά ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Μεγάρων με ιατρικό με γιατρούς. Ο κ. Δήμαρχος επισημαίνει ότι ο υπάρχων αριθμός γιατρών δεν είναι επαρκής και κατά συνέπεια η λειτουργία του παραμένει προβληματική.
Επιπροσθέτως επισημαίνει ότι υπάρχει εμφανής κίνδυνος να σταματήσουν οι εφημερίες.