Ο Δήμος Μεγαρέων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας επανεκκινούν τη λειτουργία του Κέντρου δια Βίου Μάθησης Μεγάρων με προγράμματα γενικής εκπαιδευσνς ενηλίκων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως  χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με απλή επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τα τμήματα:

 • Βασικά Γαλλικά Α1, 50 ώρες
 • Βασικά Γαλλικά Α2, 50 ώρες
 • Βασικά Αγγλικά Α1, 50 ώρες
 • Βασικά Αγγλικά Α2, 50 ώρες
 • Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι), 50 ώρες
 • Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, 25 ώρες
 • Ηλεκτρονική εφημερίδα, 50 ώρες
 • Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία, 25 ώρες
 • Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών, 25 ώρες
 • Οικολογικές λύσεις για το σπίτι, 25 ώρες
 • Ανακύκλωση και κομποστοποίηση, 25 ώρες
 • Νέες τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία, 25 ώρες

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Μεγαρζέων:
Τηλ. : 2296026719 & 2296026862
Ταχ. Διεύθυνση: Π.Ε.Ο.Α.Κ. και Μινώας, Μέγαρα 19100
Email: paideiasmeg@gmail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.