Μύκητες και δάκος έχουν καταστρέψει το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής της ελιάς φέτος στα Μέγαρα.
Από 50 έως 70% του ελαιοκάρπου έχει πέσει στο έδαφος εκτιμούν οι παραγωγοί .
Δύο είναι οι βασικοί υπαίτιοι της δραματικής μείωσης. Οι μύκητες οι οποίοι αναπτύχθηκαν με τις βροχοπτώσεις του Ιουνίου και το έντομο δάκος η καταπολέμηση του οποίου από τις αρμόδιες αρχές της Περιφέρειας Αττικής αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αποτελεσματική.
Και οι δύο παράγοντες φαίνεται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του ελαιολάδου το οποίο έχει αρχίσει και παράγεται.

Ταλαιπωρημένοι και προβληματισμένοι οι αγρότες αναζητούν ευθύνες για την φετινή καταστροφή της παραγωγής.
Για μεν τις βροχοπτώσεις του Ιουνίου και τους μύκητες οι οποίοι αναπτύχθηκαν η κατάσταση ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί.
Αντίθετα για την προσβολή των καρπών από τον δάκο οι ελαιοπαραγωγοί θεωρούν ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής για τους άκαιρους και καθυστερημένους ψεκασμούς δακοκτονίας.