Τη βοήθεια της ΕΥΔΑΠ ζήτησε ο Δήμος Μεγαρέων προκειμένου να αποφράξει τμήμα του δικτύου αποχέτευσης το οποίο είχαν φράξει μπάζα.
Η ΕΥΔΑΠ έστειλε το μεγάλης δυνατότητας αποφρακτικό της μηχάνημα και με ουσιαστική παρέμβαση απέφραξε το τμήμα της Σωτηρίου Δρίτσα από τη Σπ.  Σχινά έως τη Γ. Σχινά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες είχε  γίνει προσπάθεια  από ιδιωτική εταιρεία αποφράξεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Αν δεν υπήρχε το μηχάνημα της ΕΥΔΑΠ το φραγμένο τμήμα της Σ. Δρίτσα θα έπρεπε να σκαφτεί.

Από υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Μεγαρέων έγινε γνωστό ότι κατά την τελευταία δεκαετία ο δήμος έχει δαπανήσει περίπου €300.000 για αποφράξεις.
Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο Δήμος Μεγαρέων θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποκτήσει ένα τέτοιο ή παρόμοιο μηχάνημα αλλά ο τότε δήμαρχος είχε αποφασίσει να μην μπει στη διαδικασία υποβολής φακέλου χρηματοδότησης.