Τη διενέργεια δημοπρασιών προγραμματίζει ο Δήμος Μεγαρέων προκειμένου να παραχωρήσει τμήματα του αιγιαλού για χρήση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικά γραπτό αίτημα προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.

1.- Τοπογραφικό διάγραμμα
2.- Διάγραμμα αιγιαλού
3.- Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη της εφαρμογής ΕΚΧΑ Α.Ε.

Πληροφορίες στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Μεγαρέων, κ. Ε. Γρηγοριάδου, τα τηλέφωνα: 2296320124, 2296082871.