Αγρότς οι οποίοι υπέστησαν ζημιές στην παραγωγή τους από τη χιονόπτωση και τον παγετό που επακολούθησε στις 17 Φεβρουαρίου 2021, μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς, εφόσον έχουν υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής και μόνο για συγκεκριμένα αγροτεμάχια που  έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής έτους 2020.

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται στην Ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ (Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας, Σηλυμβρίας και 28ης Οκτωβρίου, Μέγαρα, 1ος όροφος), κατόπιν ραντεβού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021.

Απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ασφάλισης φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ έτους  2020, στην οποία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένα τα αγροτεμάχια που ζημιώθηκαν.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2296022318 και στο email. gaa@megara.gr