Χρηματοδοτείται με ποσό 50 χιλ. ευρώ η δημιουργία βρεφονηπιακού τμήματος δυναμικού 12 βρεφών στον τρίτο παιδικό σταθμό του Δήμου Μεγαρέων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει, το κόστος μελέτης και της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
Εκτός της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού θα πραγματοποιηθούν οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης για την ασφαλή στέγαση του τμήματος.

Στην ανακοίνωσή της, η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Ηρόδωρος, φορέα υλοποίησης και ιδιοκτήτη του έργου. Γιάννα Ρήγα ευχαριστεί το διοικητικο προσωπικό του Οεργανισμού για την αποτελεσματική προετοιματασία του φακέλου της πρότασης χρηματοδότησης.

Η κ. Ρήγα επίσης ευχαριστεί το προσωπικό του Ηροδώρου το οποίο εργάζεται σε όλα τα Τμήματα του Οργανσιμού (ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, τους εργαζόμενους στον Αθλητισμό και στις Αθλητικές εγκαταστάσεις) που εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε.

Τέλος, ευαριστεί το έμψυχο δυναμικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (που λόγω lockdown δεν λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα) για την καταλυτική και πολύτιμη συνδρομή τους στις άλλες υπηρεσίες του νομικού προσώπου.

“Με ομαδική δουλειά και συντονισμένες προσπάθειες θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπαρχόντων σταθμών, τη δημιουργία ασφαλών υποδομών σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών και την ίδρυση περισσότερων τμημάτων στο μέλλον, μεριμνώντας για τις οικογένειες και τις ανάγκες των συμπολιτών μας”.