Ο Δήμος Μεγαρέων ανακοίνωσε ότι λόγω των μέτρων τα οποία ισχύουν για την πανδημία δεν πρόκειται να εμπλακεί στην διαδικασία της πραγματοποίησης του εθίμου του “Μάη”.
Συνεπώς δεν θα υπάρξει το καθιερωμένο σημείο υποδοχής των ομάδων από νέες με τοπικές ενδυμασίες θα περνούν από την πλατεία Β. Κωνσταντίνου.

Φέτος η τέλεση του εθίμου θα παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια μεταξύ των οικογενειών.