Από την Δευτέρα 4 έως Δευτέρα 11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιείται και πάλι ψεκασμός  δακοκτονίας στους ελαιώνες των  Μεγάρων.CEKASTIKO_728

Το εύρος των περιοχών, στις οποίες θα κινηθούν τα συνεργεία ψεκασμού στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μεγάρων καθορίστηκε με κριτήρια την εκτεταμένη πλέον κάλυψη καλλιέργειας κηπευτικών στους ελαιώνες αλλά και τους πληθυσμούς των δακοσυλλήψεων.
Οι ελαιοκομικές περιοχές,  στις οποίες θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί βρίσκονται στα όρια του Δήμου Μεγάρων και του Δήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας.
Οι ψεκασμοί αυτοί είναι δολωματικοί από εδάφους με το φυτοπροστατευτικό ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 ΕC ( Διασυστηματικό εντομοκτόνο, αριθμ. Έγκρισης 14405, δ.ο DIMETHOATE) και έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να λαμβάνονται τα αναγκαία και προληπτικά μέτρα.

  • Ατομα, που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς, να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών
  • Οι μελισσοκόμοι, να εμποδίζουν τις πρωϊνές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών, που είναι κοντά σε ελαιώνες
  • Οι κτηνοτρόφοι, να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες
  • Οι βιοκαλλιεργητές, να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικής Αττικής (Πληροφορίες στο Τηλέφωνο 213 1600816)
  • Οι ελαιοκαλλιεργητές, με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.

Δεδομένου ότι στην περιοχή των Μεγάρων, υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια Ελιάς και Κηπευτικών ή στην καλύτερη περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών τονίζεται,  ότι οι συνθήκες  αυτές δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είτε εξ ανάγκης είτε από άγνοια των αλληλοεπικαλύψεων, που προκύπτουν.

Η συγκαλλιέργεια Κηπευτικών και Ελιάς, απαιτεί:

  • Περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών
  • Συγκεκριμένα επιτρέπει μόνον αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που έχουν έγκριση και για τις δύο καλλιέργειες. Στην επιλογή, που θα γίνει θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι απαιτούμενες δόσεις εφαρμογής, καθώς και η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής
  • Επισημαίνεται ότι η ετικέτα των σκευασμάτων καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης με αυτά και της συγκομιδής των προϊόντων, οπότε εξετάζονται και οι αναμενόμενες ημερομηνίες συγκομιδής και των δύο καλλιεργειών
  • Στην περίπτωση γειτνίασης των καλλιεργειών, επιλέγονται για την κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τηρούνται αυστηρά τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα. Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής, που περιορίζουν την διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και εξετάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η ένταση και κατεύθυνση του ανέμου.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος, να απευθύνεται στην Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικής Αττικής, (Τηλ: 213 1600816, ΦΑΞ : 213 1600803 και email: edimoulea@patt.gov.gr ).