Από τις 27 Οκτωβρίου μπορούν οι ελαιοπαραγωγοί των Μεγάρων να ξεκινήσουν το μάζεμα της ελιάς.
Η 26η Οκτωβρίου είναι η τελευταία ημέρα της περιόδου δράσης του εντομοκτόνου με το οποίο ψεκάστηκαν τα δέντρα από την Περιφέρεια Αττικής.

Η Διεύθυνση Γεωργίας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι το μάζεμα πριν την 27/10 αποτελεί παράβαση και τιμωρείται με πρόστιμο από €300 έως €30.000.
Δηλώνει επίσης ότι θα ξεκινήσει δειγματοληπτκούς ελέγχους στα ελαιοτριβεία και στις λαϊκές αγορές.

Επισημαίνεται ότι σε ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μεγαρέων όπου υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια με κηπευτικά και ως εκ τούτου εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη πληθυσμών δάκου, η εφαρμογή των ψεκασμών υπήρξε περιορισμένη λόγω τεχνικών δυσκολιών αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας.
Στις περιοχές αυτές, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, οι ιδιοκτήτες ελαιόδεντρων μπορούν να προστατέψουν την παραγωγή τους με ψεκασμούς καλύψεως για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, τηρώντας αυστηρά τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα χρησιμοποιήσουν και πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με τους συγκαλλιεργητές τους.

Για την παραγωγή αρίστης ποιότητας ελαιολάδου συνιστάται:
Έγκαιρη συγκομιδή ελαιοκάρπου μετά την 26η Οκτωβρίου 2021 και έκθλιψή του χωρίς καθυστερήσεις.

Τονίζεται ότι η τήρηση των προβλεπόμενων ημερομηνιών προστατεύει τους καλλιεργητές, τους καταναλωτές και βεβαίως την ποιότητα και την φήμη του παραγόμενου προϊόντος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Γεωπόνους της Υπηρεσίας (τηλ. 2131600813, 2131600817).