Με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απέκτησε σάρκα και οστά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Μεγαρέων, μια τριετής προσπάθεια της Αντιδημάρχου Ελένης Ρήγα και του Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά έχουν τελειώσει το Δημοτικό. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης, διαθέτει πιο ευέλικτο περιεχόμενο, και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

Οι διαδικασίες επιλογής υποψήφιων εκπαιδευομένων για κάθε σχολικό έτος ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αν υπάρχουν κενές θέσεις εκπαίδευσης, η διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρι 15 Οκτωβρίου. Στην περίπτωση που υποψήφιοι του Α΄ έτους, οι οποίοι επελέγησαν, αδυνατούν τελικά να φοιτήσουν, μπορούν να αντικατασταθούν με επιλαχόντες ως τις 30 Οκτωβρίου.

Στόχοι των ΣΔΕ είναι:

α. Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω.
β. Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
γ. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη.
δ. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων.
ε. Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της εργασίας.

Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών συγκροτείται από:

α. Τον Γλωσσικό Γραμματισμό (ελληνική γλώσσα)
β. Τον Αριθμητικό Γραμματισμό
γ. Τον Πληροφορικό Γραμματισμό
δ. Τον Γλωσσικό Γραμματισμό (Αγγλική γλώσσα)
ε. Τoν Κοινωνικό Γραμματισμό στ. Τον Επιστημονικό Γραμματισμό
στ. Τον Περιβαλλοντικό Γραμματισμό
ζ. Την Πολιτισμική−Αισθητική Αγωγή. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευομένων, μέσω των τεχνών και του αθλητισμού.