Ομόφωνη απόφαση έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων, μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη, με την οποία απαλλάσσονται τωμ τελών καθαριότητας και φωτισμου επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης, στις 20 Μαρτίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Δήμο Μεγαρέων, στον σύνδεσμο (CityCertify – Δήμος Μεγαρέων) γνωστοποιώντας τους ΚΑΔ  καθώς και τον αριθμό Μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να ενημερωθεί ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και να υπάρξει απαλλαγή σε επόμενους λογαριασμούς.

Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα συμψηφισθούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.