Σύσσωμη την αντιπολίτευση, σχετικά με την προγραμματισμένη για σήμερα 27/4 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιμετώπισε η διοίκηση μειοψηφίας του Δήμου Μεγαρέων.
Η αντιπολίτευση, έχοντας την πλειοψηφία στις έδρες του Συμβουλίου, ζήτησε και πέτυχε τη συγκατάθεση του Προέδρου και η εν λόγω συνεδρίαση αναβάλλεται.

Οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην αίτηση για αναβολή ήταν δύο.
Αφενός το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και κατ’ έθιμο δεν πραγματοποιούνται συνεδριάσεις, αφετέρου η σπουδαιότητα όρισμένων από τα θέματα όπως ο απολογισμός του οικονομικού έτους 2020 και η γνωμοδότητση για επέκταση των δραστηριοτήτων ιχθυοτροφείου στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας.