Ανατροπές  επέρχονται στις ισορροπίες του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων, όπως είχαν διαμορφωθεί με τις δημοτικές εκλογές του 2019, μετά τη δήλωση ανεξαρτητοποίησης των Συμβούλων της παράταξης του Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη, Γιάννας Ρήγα και Σπύρου Κορώση.

Τα δύο στελέχη της Ένωσης Πολιτών, ο μεν κ. Κορώσης είναι Αντιδήμαρχος η δε κ. Ρήγα είναι πρόεδρος του δημοτικού νομικού προσώπου «Ηρόδωρος», που ουσιαστικά είναι ένας Δήμος μέσα στο Δήμο, δημοσίευσαν επιστολή με την οποία δηλώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους από την ομάδα Σταμούλη με αιτιολογικό ότι μεταξύ των εκλεγμένων του συνδυασμού υπάρχουν «σύμβουλοι δύο ταχυτήτων» και ότι εκεί λειτουργεί ένα «ιδιότυπο διευθυντήριο».

Αφορμή για την ανεξαρτητοποίηση υπήρξε η αυθαίρετη διαγραφή μέλους του συνδυασμού.

Για τη συνέχεια οι εν δηλώνουν ότι για το υπόλοιπο της θητείας τους θα παραμείνουν ενεργοί και μάχιμοι, ως ελάχιστη ανταπόδοση στην μεγάλη τιμή που τους έγινε από τους συνδημότες τους να τους εκλέξουν Δημοτικούς Συμβούλους.

Εδώ η επιστολή ανεξαρτητοποίησης