Από την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022,  η Λαϊκή Αγορά η της Θ. Τσεκέ θα μεταφερθεί στην οδό Τεπελενίου.
Στην οδό αυτή θα παραμείνει έως την 30η Απριλίου 2023