Κοντεύει να κλείσει χρόνος από την καταστροφική πλημμύρα του Νοεμβρίου και οι αγρότες συναντούν την κωλυσιεργία και την απροθυμία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών προκειμένου να αποζημιωθούν για τις απώλειες υλικού τις οποίες υπέστησαν.
Δεν πρόκειται για την αγροτική παραγωγή αλλά για υλικά τα οποία ευρίσκονταν στις αποθήκες και τα χωράφια τους.
Οι σύγχρονοι αγρότες είναι και επιχειρηματίες και ως τέτοιους τους αντιμετωπίζει το Κράτος.

Οι σύγχρονοι αγρότες υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και στις αποθήκες τους διατηρούν λιπάσματα, λοιπά αγροτικά εφόδια, μηχανήματα, εξοπλισμό συσκευασίας  και λοιπό εξοπλισμό.

Ωστόσο σε περιπτώσεις θεομηνιών δικαιούνται μόνο αποζημίωσης της παραγωγής τους από τον ΕΛΓΑ.
Στην περίπτωση της πλημμύρας του Νοεμβρίου είδαν αποθηκευμένα υλικά να καταστρέφονται και στράφηκαν προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών να αποζημιωθούν όπως οι υπόλοιποι επιχειρηματίες.
Παρά το γεγονός ότι όλοι κατανοούν το πρόβλημα των αγροτών η γραφειοκρατία τους εμποδίζει ως τώρα να αποζημιωθούν δεδομένου ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Έως τώρα οι αγρότες των Μεγάρων εισπράττουν μόνο κατανόηση και υποσχέσεις. Όμως θα πρέπει επί τέλους να πάρουν τις εν λόγω αποζημιώσεις τις οποίες το οικονομικό περιβάλλον τις κάνει πολύ αναγκαίες.