Ξεκινάει τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020, στις 11:00 (έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, ώρα 11:00) η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για 36.500 άτομα σε δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών / συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων».

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • ‘Ανεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων, με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
  • Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «προώθησης της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.

Για το Δήμο Μεγαρέων εγκρίθηκαν 84 θέσεις ως εξής:

3 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΕ
2 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ  ΔΕ
3 ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΔΕ
1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΔΕ
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  ΔΕ
2 ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΔΕ
5 ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΔΕ
10 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΔΕ
1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΔΕ
1 ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ  ΔΕ
1 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΔΕ
1 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ  ΠΕ
1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΠΕ
1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕ
1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ  ΠΕ
1 ΔΑΣΚΑΛΩΝ  ΠΕ
1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΕ
1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   ΠΕ
1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   ΠΕ
1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΕ
2 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   ΠΕ
2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ   ΠΕ
2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ   ΠΕ/ΤΕ
2 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ
1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΤΕ
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ    ΤΕ
2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΥΕ
3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ
2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ
2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ
10 ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ
11 ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ
1 ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ   ΥΕ
3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΥΕ