Αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με το αν λειτουργήσει το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων στο δικό του κτήριο από την αρχή της νέας χρονιάς 2018 – 2019. Αυτό φάνηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων όπου με πρωτοβουλία του Συμβούλου Κλεάνθη Βαρελά συζητήθηκε το θέμα πριν από την ημερήσια διάταξη στη συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου.

Ο κ. Βαρελάς έθεσε το ζήτημα επειδή, όπως ανέφερε, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην εν λόγω σχολική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών των μαθητών και των δασκάλων. Ο λόγος της αναστάτωσης είναι ότι η μη λειτουργία του εν λόγω κτιρίου λόγω στατικών προβλημάτων του θα αναστατώσει τόσο τις ζωές των μαθητών – οικογενειών όσο και των εκπαιδευτικών αν εκ των πραγμάτων το σχολείο αναγκασθεί να λειτουργήσει φιλοξενούμενο σε άλλο σχολικό κτήριο.

Σύμφωνα με τον κ. Βαρελά, υπάρχουν καθημερινές συναντήσεις μεταξύ γονέων – κηδεμόνων και δασκάλων και ορισμένοι εξετάζουν την δυνατότητα να μεταγράψουν τα παιδιά σε άλλο σχολείο.

Τα προβλήματα σχετικά με την στατική επάρκεια του κτηρίου είναι γνωστά αλλά ως τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη ώστε αυτά να προσδιορισθούν ακριβώς.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων και οι υπηρεσιακοί παράγοντες γνωρίζουν την κατάσταση και ελπίζουν ότι αυτή η μελέτη θα γίνει σύντομα.
Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Σταμούλη, καθηγητής του Πολυτεχνείου ο οποίος προσκλήθηκε να κάνει μια μακροσκοπική εξέταση δεν έκρινε την κατάσταση ως πολύ επικίνδυνη.