Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων, με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 20:30.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 206/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και  ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας».
 3. Συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής – οριστικής παραλαβής των έργων:
  α. Συντήρηση σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2017).     Α.Φ.Ε. 27/2017
  β.Ανακατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό Κολοκοτρώνη.  Α.Φ.Ε. 23/2017
  γ.Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου. Α.Φ.Ε. 13/2015
  δ.Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων-Έργα Β΄ φάση. Α.Φ.Ε. 18Α/2013
  ε. Κλειστό γυμναστήριο περιοχή Μελί Μεγάρων-Κατασκευή νέου παρκέ  Α.Φ.Ε. 20/2016
  στ.Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο 1 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου    Α.Φ.Ε. 15/2016
  ζ. Επισκευή οδών Α. Παπανδρέου & Γεωργίου Καστάνη (Περιφ. Αλεποχωρίου).  Α.Φ.Ε. 1/2018
 1. Πληρωμή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εντός της περιοχής «Ακρογιάλι» Δήμοτ. Κοιν. Ν. Περάμου στους Σωτήριο και Βασιλική Δέδε.
 2. Επιστροφή τελών χρήσεως αιγιαλού στην Ο.Ε. «ΑΦΟΙ ΚΟΥΒΑΡΑ» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α1/5267/2018 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων στην είσοδο ιδιωτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 148 στα Μέγαρα, αλλά και στην απέναντι πλευρά του δρόμου από την είσοδο ιδιωτικού χώρου στάθμευσης»
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 4 στα Μέγαρα».
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «περί έγκρισης χορήγησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για τον κ. Δημουλά Παναγιώτη, εμπρός από την είσοδο του Λογοθεραπευτηρίου- Εργοθεραπευτηρίου του, επί της συμβολής των οδών Ραγκαβή & Γ.Μενιδιάτη».
 6. Περί μίσθωσης ακινήτου στην Κινέτα για την προσωρινή εναπόθεση κλαδεμάτων.
 7. Περί της συστέγασης του παραρτήματος του 1ουΝηπιαγωγείου Μεγάρων στο 2οΔημοτικό Σχολείο Μεγάρων.
 8. Περί της συστέγασης του παραρτήματος του 3ουΝηπιαγωγείου Μεγάρων στο 6οΔημοτικό Σχολείο Μεγάρων.
 9. Περί της συστέγασης του παραρτήματος του 2ουΝηπιαγωγείου Νέας Περάμου στο 1οΔημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου.
 10. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ουΓυμνασίου Μεγάρων στον Όμιλο Φίλων Αθλητισμού και Φυσικής Ανάπτυξης, για το σχολικό έτος 2020-2021.
 11. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ουΓυμνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «Νεανική Εστία Μεγαρίδος» για το σχολικό έτος 2020-2021.
 12. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ουΓυμνασίου Μεγάρων στον Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο «ΚΟΡΟΙΒΟΣ», για το σχολικό έτος 2020-2021.
 13. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ουΓυμνασίου Μεγάρων στο Γυμναστικό Σύλλογο Μεγάρων, για το σχολικό έτος 2020-2021.
 14. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ουΓυμνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» Μεγάρων, για το σχολικό έτος 2020-2021.
 15. Επιχορήγηση Σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ’ Δόση 2020).
 16. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου Σακερλή Ειρ. ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 221/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .
 17. Περί καθορισμού και καταβολής αποζημίωσης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.