Από της 27 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2018 πρόκειται να διεξαχθεί ο δεύτερος ψεκασμός δακοκτονίας στον ελαιόκαμπο των Μεγάρων.
Οι ψεκασμοί γίνονται από το έδαφος και λαμβάνεται μέριμνα ώστε να επιβαρύνουν το περιβάλλον στο ελάχιστο.

Η επιλογή των περιοχών ψεκασμού έχει γίνει βάσει των δειγματοληπτικών μετρήσεων για έντομα του δάκου στον ελαιώνα.
Λόγω  της συγκαλλιέργειας ελαιοδέντρων και λαχανικών, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα.

Συτάσεις προς διακινουμένους στην ύπαιθρο

  • Άτομα που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών.
  • Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες.
  • Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες.
  • Οι βιοκαλλιεργητές  να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &Κτηνιατρικής
  • Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.