Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 19:15  εγκαινιάζεται από τον δήμαρχο το χριστουγεννιάτικο χωριό στην Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου