Εγκρίθηκε η πρόσληψη 21 υπαλλλήλων από το Δήμο Μεγαρέων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, 17 άτομα, και μερικής απασχόλησης, 4 άτομα, (3 ώρες ημερησίως) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.
Η πρόσληψη θα γίνει κατά παρέκκληση των διατάξεων οι οποίες ισχύουν για αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο λόγω των εκτάκτων αναγκών οι οποίες έχουν προκύψει από την πανδημία του covid-19.

Σε όλη την επικράτεια θα προσληφθούν 9474 άτομα από τα οποία οι 5000 ως πλήρους απασχόλησης και οι 4474 ως μερικής.

Οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.