Από 21 έως 30/7 διεξάγεται στα Μέγαρα ο πρώτος ψεκασμός δακοκτονίας 2017.
Ο ψεκασμός διενεργείται από το έδαφος με εντομοκτόνο το οποίο επιφέρει την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον (Εφντακόν 40EC)
Ωστόσο είναι απαραίτητη η λήψη αναγκαίων προστατευτικών μέτρων ως εξής:

Άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην πλησιάζουν τα συνεργεία
Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν όσα σμήνη τους είναι κοντά στους ελαιώνες να κυκλοφορούν κατά τις πρωινές ώρες
Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν τη ελεύθερη βόσκηση κοντά στους ψεκασμένους ελαιώνες
Οι βιοκαλλιεργητές να σημαίνουν τα κτήματά τους και να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής
Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού

Δεδομένου ότι στα Μέγαρα υπάρχει συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών ή ακόμα και γειτνίαση αυτών των καλλιεργειών χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα και η προσαρμογή των φυτοπροστατευτικών ώστε να είναι κατάλληλα και για τα δύο είδη καλλιεργειών.