Ο Δήμος Μεγαρέων συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα ορθής διαχείρισης κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών  προϊόντων ανακοινώνει την επόμενη συλλογή πλαστικών συσκευασιών.
Η συλλογή θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό εργοτάξιο στη συμβολή της ΠΕΟΑΚ και Λεωφόρου Περάμοατος την Πέμπτη 13 Ιουνίου από 10:00 έως 13:00

Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καθαρισμού κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων:

  1. Φοράτε πάντα τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
  2. Αδειάστε πλήρως το περιεχόμενο της φιάλης στο ψεκαστικό δοχείο.
  3. Ξεπλένετε 3 φορές την κενή φιάλη με καθαρό νερό. Προσθέστε τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο και ψεκάστε. Στραγγίξτε καλά τη φιάλη.
  4. Τοποθετήστε τις κενές και ξεπλυμένες πλαστικές φιάλες ΧΩΡΙΣ πώματα στις διάφανες πλαστικές σακούλες συλλογής που διατίθενται δωρεάν από τα καταστήματα λιανικής πώλησης  φυτοφαρμάκων.
  5. Τοποθετήστε τα πώματα σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες.
  6. Κλείστε τις σακούλες προσωρινά και αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος.
  7. Παραδώστε  τις γεμάτες σακούλες με τις καθαρές κενές πλαστικές φιάλες και τις σακούλες με τα πώματα στους χώρους που θα σας υποδειχθούν από τον Δήμο.