Στις 31 Αυγούστου λήγει η παράταση για τη δήλωση διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων και σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση.

Αναλυτικά, στις 16 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α), το άρθρο 51 παρ. 2 του οποίου προβλέπει ότι όσοι υπόχρεοι καταβολής δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου προσέλθουν στον Δήμο μέχρι την 30.6.2020 και δηλώσουν μη δηλωθέν ακίνητο ή διορθώσουν τα εσφαλμένα, ως προς το εμβαδόν ή/και τη χρήση, στοιχεία των ακινήτων τους, απαλλάσσονται από το πρόστιμο και τις προσαυξήσεις και επιβαρύνονται με τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο, με βάση τα ορθά δεδομένα των ακινήτων τους, από 1ης Ιανουαρίου 2020. Λόγω της επιδημιολογικής κρίσης δόθηκε παράταση μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.