Στο πλαίσιο της προαγωγής και προστασίας της δημόσιας υγείας, ο Δήμος Μεγαρέων σε συνεργασία με MASTOGRAFIA_120το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων πρόκειται να πραγματοποιήσει δωρεάν μαστογραφίες για 12 άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 40 έω2 69 ετών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Εκκαθαριστικό εφορίας
  • Υπεύθυνη δήλωση

Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού, 2296034876, 2296080019

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Μαστού, Τιρυνθος 2, Άνω Πατήσια