Τον κίνδυνο να καθυστερήσει ή να μην εκτελεσθεί, προς το παρόν, αντιμετωπίζει το έργο της αποκατάστασης των ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν στο λιμάνι της Νέας Περάμου από την πλημμύρα της 17ης Νοεμβρίου ενημερώνει τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας, τον Δήμο Μεγαρέων και την Κοινότητα Νέας Περάμου η εταιρεία-εργολάβος του έργου.

Όπως είναι γνωστό, το ακραίο καιρικό φαινόμενο του περασμένου Νοεμβρίου μετέφερε και εναπόθεσε χώματα στο λιμάνι της Νέας Περάμου σε σημείο ώστε αυτό χρειάζεται εκβάθυνση.
Το Υπουργείο Υποδομών, αντιδρώντας άμεσα, προχώρησε στη διαδικασία ορισμού εργολάβου για τον καθαρισμό και την εκβάθυνση του βυθού του λιμανιού.
Σύμφωνα με την σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και του εργολάβου το έργο της εκβάθυνσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.
Ωστόσο προκύψει ορισμένα πρακτικά ζητήματα δεδομένου ότι πρέπει να απομακρυνθούν τα ελλιμενισμένα σκάφη ώστε να πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός.

Αφενός είναι πολύ δύσκολο για τους ιδιοκτήτες των σκαφών να τα απομακρύνουν ώστε η περιοχή να είναι ελεύθερη, αφετέρου ο εργολάβος δηλώνει ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιήσει το έργο με την παρουσία σκαφών στο λιμάνι.

Από τις 4 Ιανουαρίου ο εργολάβος έχει ζητήσει την ελευθέρωση του χώρου αλλά προς το παρόν τα σκάφη παραμένουν εκεί.
Στις 10 Ιανουαρίου επανέρχεται με νέα επιστολή του και επαναλαμβάνει το αίτημά του επισημαίνοντας ότι εφόσον το έργο οφείλεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Ιανουαρίου ενδέχεται να μην εκτελέσει το έργο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έτσι όπως διαμορφώνεται το θέμα φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη η λύση του και χρειάζεται να αντιμετωπισθεί με κατανόηση απ’ όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές των υφισταμένων αναγκών και πάνω απ’ όλα καλή διάθεση για λύση.