Ενδιαφέρον σεμινάριο με θέμα το κυνήγι και την κυνοφιλία διοργανώνει ο Κυνητετικός Σύλλογος την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, ώρα 19:00, στο πάρκο Πευκάκια.

Εισηγητές
Παναγιώτης Καραδήμας, ιχνηλασία
Ιωάννης Βάρσος, εκπαιδευτής-εκτροφέας