ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Κυνηγετικού  Συλλόγου  Μεγάρων, κατόπιν της  με  αριθμ. Πρακτικού  273/05-06-2019  απόφασής του,

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

όλα τα   μέλη  του, να  προσέλθουν, την Κυριακή 07-07–2019 και ώρα 10: 00 π.μ. στην αίθουσα  «ΝΙΣΣΑΙΑ»  παραλία Βαρέας  Μεγάρων, για την Ετήσια   Tακτική  Γενική  Συνέλευση με Αρχαιρεσίες.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση Απολογισμού  Οικον. Έτους  2018
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού  Οικον. Έτους  2019
  3. Έγκριση Πρόσθετης  Εισφοράς  υπέρ Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.
  4. Έκθεση πεπραγμένων
  5. Παν έκτακτο και επείγον
  6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε  περίπτωση  που   η  Γεν. Συνέλευση  με Αρχαιρεσίες ματαιωθεί  λόγω έλλειψης απαρτίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 14–07-2019 την ίδια  ώρα, στον ίδιο τόπο και θα έχει τα ίδια θέματα ημερήσιας  διάταξης.

Δηλώσεις υποψηφιότητας για τις Αρχαιρεσίες έως 21-06-2019 στα γραφεία του συλλόγου κάθε Τετάρτη και ώρα 09:00 έως 12:00 ή στο ΦΑΞ  22960-27177.

Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Καστάνης Ισίδωρος

Χαλόφτης Ιωάννης