Από τις εκδόσεις Επτάλοφος κυκλοφόρησε το βιβλίο “Το Χρονικό της Πτώσης” το οποίο έγραψε ο πατήρ Γεώργιος Προύζος, ιερέας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων.
Πρόκειται για μια σύγχρονη ορθόδοξη ανάγνωση των πρώτων ένδεκα κεφαλαίων της Γενέσεως.

Το βιβλίο αποτελεί μια σε βάθος μελέτη των σταθμών της πτώσης του ανθρώπου από την ένθεη δόξα που τον περιέβαλλε κατά τη δημιουργία του.
Η νοοτροπία η οποία διέπει τη συγγραφή του θεμελιώνεται στην πεποίθηση ότι κάθε ερμηνευτική προσέγγιση των θείων Γραφών πρέπει να βοηθά την αναγνώστη να γνωρίσει καλύτερα, να κατανοήσει βαθύτερα, και τελικά να αγαπήσει τον φιλάνθρωπο Θεό “εν όλη καρδία και εν όλη τη ψυχή και εν όλη τη διανοία”.

Έλαβε έτσι τη μορφή ενός χαλαρού υπομνήματος των πρώτων ένδεκα κεφαλαίων του βιβλίου της Γενέσεως, αποκλειστικά από το κείμενο της ερμηνείας των Ο’, πλούσια κοσμημένου με σχόλια και σκέψεις από τη φωτισμένη γραφίδα των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας.

Παράλληλα, μέσα από την κατάθεση νέων ερμηνευτικών προτάσεων, ιδίως σε αδιευκρίνιστα ακόμα βιβλικά ζητήματα, αποσκοπεί στη δυναμική διεύρυνση της ερμηνευτικής θεολογικής εμπειρίας και στην ισχυρή τόνωση της εκκλησιαστικής Απολογητικής στην εποχή μας.

Ο πατήρ Γεώργιος Προύζος είναι Διδάκτωρ Θεολογίας.
Στα Μέγαρα, το βιβλίο διατίθεται από το βιβλιοπωλείο Σύμπλεγμα.