Με ρυθμούς του δημοσίου εξελίσσεται η προσπάθεια του Δήμου Μεγαρέων να αντικαταστήσει, να εκσυγχρονίσει το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και να επιτύχει οικονομική χρήση.
Άγονος εξελίχθηκε ο διαγωνισμός “Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων”, ύψους €13,2 εκατομμυρίων, ο οποίος ξεκίνησε στις 27 Μαΐου στον οποίο συμμετείχαν οι εταιρείες Service One Α.Ε. και Sirecled Ελλάς Α.Ε.

Ο λόγος της απόφασης να κηρυχθεί άγωνοσ ο διαγωνισμός είναι η μή τήρηση όρων της προκήρυξης.
Συγκεκριμένα οι δύο εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν, αφού υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους στη συνέχεια δεν τήρησαν τους όρους της προκήρυξης. Δηλαδή μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς δεν έστειλαν στην επιτροπή ούτε το φυσικό φάκελο της προσφοράς ούτε δείγματα των προϊόντων τα οποία περιγράφουν ούτε προσήλθαν να επιδείξουν τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία συνοδεύουν την εγκατάσταση.

Ως συνέπεια ο Δήμος κήρυξε το διαγωνισμό ως άγονο και προκηρύσσει νέο διαγωνισμό ο οποίος ξεκινά σήμερα 5/7 και ολοκληρώνεται την 1/8/2019.

Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι παρά το ότι οι δύο εταιρείες μπήκαν στη διαδικασία υποβολής της προσφοράς, στη συνέχεια δεν τήρησαν τους όρους της προκήρυξης με συνέπεια ο διαγωνισμός να κριθεί ως άγονος.