Διαφωνία φαίνεται να έχει προκύψει μεταξύ το Δήμου Μεγαρέων και του Περιφερειακού Συμβουλίου laikh_sq.jpgΑττικής σχετικά με την τοποθεσία της Λαϊκής Αγοράς της Τρίτης για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου έως και της 30ης Απριλίου.

Αφενός το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων έχει αποφασίσει ομόφωνα την χωροθέτηση της εν λόγω Λαϊκής στην οδό Ευπαλίνου, η Περιφέρεια Αττικής η οποία ορίζει τα περί Λαϊκών Αγορών, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθεσίας τους προτίθεται να ορίσει την οδό Μυκηνών.

Οριστική απόφαση πρόκειται να ληφθεί κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15.30.
Το εν λόγω θέμα έχει σειρά συζήτησης Νο. 13 και εισηγητής είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στ. Κοροβέσης.

Η Διοίκηση του Δήμου θα είναι παρούσα, για να υποστηρίξει την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.