31 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής Γιώργος Τσίπρας,  υπέβαλαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: «Αποζημιώσεις, Διευκολύνσεις και αποκαταστάσεις από τις καταστροφές της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κορινθία και τη Δυτική Αττική. Υλοποίηση άμεσων και επιτάχυνση καθυστερημένων αντιπλημμυρικών έργων».

Διατυπώνουν οι Βουλευτές:
Την 23/5/21 ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Σ. Πέτσας, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στην Κορινθία και τη Δυτική Αττική από την οποία 71.285 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε διάστημα λιγότερο των 3 ημερών. Επί του πεδίου εξαγγέλθηκε:

  • Η οικονομική στήριξη των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά στην Κορινθία και τη Δυτική Αττική με 600 ευρώ και μέχρι 6.000 ευρώ για δαπάνες οικοσκευής. Επίσης υπήρξαν δεσμεύσεις για σειρά δαπανών σχετικών με την αντιπλημμυρική θωράκιση  και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Σε όλο το ενδιάμεσο διάστημα λαμβάνουμε καταγγελίες και μαρτυρίες για την έκταση της καταστροφής κατοικιών και οικοσκευών. Από τις αναφορές αυτές, σημειώνεται ότι ανυπολόγιστη ζημιά ήδη έχει καταγραφεί στους ρητινοκαλλιεργητές της περιοχής οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε αμπελουργούς, μελισσοκόμους, αγρότες και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων.

Επειδή αρκετά αιτήματα λαμβάνουμε από την περιοχή του Άνω Πευκενέα, του Αλεποχωρίου, του Σχίνου και των υπολοίπων πληγεισών περιοχών της ΠΕ Δυτικής Αττικής και του Νομού Κορίνθου στα οποία ζητούνται άμεσα μέτρα:

 

 • Για την απομάκρυνση καμένων δομικών υλικών από τις κατοικίες και πέριξ αυτών
 • Για την κοπή και απομάκρυνση καμένων δέντρων από τις ιδιοκτησίες, πέριξ αυτών στις κατοικημένες περιοχές
 • Για τη μέριμνα προκειμένου σε ετήσια βάση να λαμβάνει χώρα κοπή δένδρων και θάμνων από τα οικόπεδα χωρίς σπίτι και ο καθαρισμός από ξερά χόρτα, θάμνους στις περιοχές ευθύνης του δήμου [δρόμοι, πάρκα κτλ).
 • Για την ταχύτερη δυνατή αναδάσωση και την προστασία των σημείων όπου μπορεί να προκληθούν κατολισθήσεις λόγω των καμένων και την άμεση εκπόνηση μελέτης αναδάσωσης.
 • Για την άμεση εκπόνηση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας και του καθαρισμού ρεμάτων και οδών διαφυγής του νερού.
 • Για την άμεση προτεραιότητα στην κατασκευή κορμοδεμάτων, κορμοπλεγμάτων και μικρών φραγμάτων
 • Για την ανάγκη άμεσης διάνοιξης, καθαρισμού, ασφαλτόστρωσης, φωτισμού, όλου του δρόμου Γερανείων
 • Για την Άμεση χορήγηση δωρεάν οικοδομικής άδειας για την αποκατάσταση κατοικιών ή την ανέγερση νέας οικίας με απαλλαγές από τα δημοτικά τέλη έως την ολοκλήρωση των εργασιών
 • Για την άμεση εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας του Πευκανέα και της περιοχής του Σχίνου και την τοποθέτηση δεξαμενών νερού σε δημοτικούς χώρους ή πυροσβεστικούς σταθμούς για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων και την υλοποίηση μελέτης διαχείρισης και αντιπυρικής προστασίας από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες
 • Για την ενίσχυση με προσωπικό του Δασαρχείου Μεγάρων και Κορίνθου
 • Για την επιβεβλημένη πλέον αλλαγή της χρονικής έναρξης της αντιπυρικής περιόδου λόγω της μεταβολής των κλιματικών δεδομένων
 • Και για την ανάγκη ένταξης των πληγέντων στο εξοικονομώ-αυτονομώ με προτεραιότητα εξέτασης των αιτήσεων τους,

Επειδή οι πληγέντες ζητούν να ισχύσουν όσα ίσχυαν και σε άλλες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και θεομηνιών, ήτοι:

 • Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων εισφορών,
 • Αποζημιώσεις και για τις δευτερεύουσες κατοικίες,
 • Αποζημιώσεις σε υποδομές μέσω των Περιφερειών και των Δήμων και μέσω μεταφοράς πόρων σε ΟΤΑ,
 • Αποζημιώσεις σε αγρότες όχι μόνο μέσω ΕΛΓΑ αλλά και κρατικών ενισχύσεων με ειδικό πρόγραμμα άμεσης χρηματοδότησης,
 • Εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις,
 • Επιχορήγηση μικρών επιχειρήσεων και αγροτών που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά με την άμεση χορήγηση ποσοστού προκαταβολής βάσει της εκτίμησης της αρχικώς εκτιμηθείσας ζημιάς,
 • Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες και τις οντότητες που έχουν πληγεί,
 • Αναστολή, πλειστηριασμών και κατασχέσεων επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων στις πληγείσες περιοχές,
 • παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζόμενους (ανάλογης με αυτή του προγράμματος του Ιανού)
 • Διευκολύνσεις μέσω παρατάσεων σε διαδικασίες και προθεσμίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας,

Επειδή υπήρξε εξαιρετική καθυστέρηση από την πλημμύρα του 2019 τόσο σε αποκατάσταση όσο και σε αποζημιώσεις παρότι και τότε υπήρξαν διαβεβαιώσεις για το αντίθετο,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί :

 1. Πότε θα εκδοθεί η απόφαση για τη χορήγηση των εξαγγελμένων αποζημιώσεων των εξακοσίων και των έξι χιλιάδων ευρώ;
 2. Έχει εξεταστεί η προτεραιοποίηση καταγραφής ζημιών και άμεσης προκαταβολής (τουλάχιστον 20% όπως ίσχυε σε άλλες περιστάσεις) σε παραγωγούς και εγκαταστάσεις της περιοχής που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί μεγάλη ή και ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες και ραγδαία μείωση στα εισοδήματα τους, όπως ισχύει για τους ρητινοκαλλιεργητές; 
 3. Θα συντονίσει η κυβέρνηση το έργο του άμεσου καθαρισμού από καμένα δέντρα, της δημιουργίας φραγμάτων με κορμοδέματα και κορμοπλεγμάτα και του καθαρισμού των ρεμάτων και των οδών διαφυγής του νερού;
 4. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε άμεση χρηματοδότηση και επιτάχυνση καθυστερημένων αντιπλημμυρικών έργων και αναδάσωσης με πόρους από τις σχετικές δράσεις της πρότασης για το Ταμείο Ανάκαμψης; Έχετε κηρύξει το σύνολο της περιοχής αναδασωτέο;
 5. Πρόκειται να υιοθετηθούν τα παραπάνω πολλαπλά αιτήματα που καταγράφονται και έχουν ισχύσει και σε άλλες περιπτώσεις καταστροφών ή θεομηνιών;
 6. Επειδή έχει υπάρξει εξαιρετική καθυστέρηση τόσο σε αποκατάσταση όσο και σε αποζημιώσεις από την πλημμύρα του 2019, ποιος Υπουργός θα αναλάβει χρέη συντονιστή για την επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών και θα εγγυηθεί για αμεσότερα αποτελέσματα;