Την ανάγκη για επανασχεδιασμό του πλαισίου της Τεχνικής Εκπαίδευσης υποστηρίζει και προωθεί με κορυφαίες επαφές ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Αδριανός Μιχάλαρος.

Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τις ελλείψεις τεχνιτών και εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και προτάσεις για την αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης εξέτασε η αρμόδια επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος υπό τον Πρόεδρο του ΒΕΠ Αδριανό Μιχάλαρο και τη συμμετοχή του Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Γεωργίου Βουτσίνου.

Δύο σημαντικά θέματα εξετάστηκαν στη συνεδρίαση της Θεματικής Επιτροπής «Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως Τεχνικών Επαγγελμάτων», η οποία τελεί υπό την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Το πρώτο αφορά στην αναβάθμιση της τεχνικής εκπαιδεύσεως και στο καθεστώς απονομής πιστοποιήσεων για τα τεχνικά επαγγέλματα, οι εκδόσεις αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος και οι δυνατότητες εναλλακτικής μαθήσεως μετά το Γυμνάσιο. Το δεύτερο έγκειται στο πλαίσιο το οποίο αφορά στο σχετικό νομοσχέδιο που εκπονείται από το Υπουργείο Παιδείας.

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε να αποσταλεί άμεσα υπόμνημα με τις προτάσεις της Θεματικής Επιτροπής πριν από την 25η Αυγούστου, οπότε το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική και την τεχνική κατάρτιση αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Συμμετείχαν ο συντονιστής της Επιτροπής και Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Αδριανός Μιχάλαρος, ως εκπρόσωποι του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης Λιαμέτης και ο Υπεύθυνος Συμβολευτικής Επιχειρήσεων Χρήστος Λούσης και από Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος Αναστάσιος Καπνοπώλης.

Τη συνεδρίαση τίμησε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεώργιος Βούτσινος.