Το Συμβούλιο της Κοινότητας Κινέτας συνεδριάζει τη Δυτέρα 27η Απριλίου, ώρες 18:00 έως 19:00, μέ θέμα τη συγκρότηση προτάσεων για ονοματοδοσία και αριθμοδότηση οδών οι οποίες βρίσκονται εντός σχεδίου.

Η συνεδρίαση θα είναι “δια περιφοράς” και οι Σύμβουλοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους με email στη Γραμματέα του Συμβουλίου στο χρονικό διάστημα 18:00 έως 19:00