Διαρκώς πιέζει τους αρμόδιους ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης και τους υπενθυμίζει την ανάγκη να καθαριστεί η Κινέτα από τα υπολείμματου του αμιάντου τα οποία προέκυψαν από την πύρκαγιά του 2018.

Αρμόδιοι είναι τα Υπουργεία Μεταφορών και Περιβάλλοντος και η Περιφέρεια Αττικής.
Αυτοί οφείλουν να προχωρήσουν στιν αποκομιδή του βλαβερού αυτού υλικού ώστε να αποδοθεί αβλαβής η περιοχή στους κατοίκους της.

Ακομα ο Δήμαρχος υπενθυμίζει αρμοδίως τις εκκερεμότητες της αποκαταστάσης της γέφυρας Πίκας, την απομάκρυνση των υλικών τα οποία μετέφερε η πλημμύρα και ο καθαρισμός των ρεμμάτων.