Για δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα τα οποία συνέβησαν στο γεφύρι της Πίκας στην Κινέτα κάνει λόγο η Κίνηση «Πλημμυροπαθείς Κινέττας – ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ» στις 25 καισ τις 29 Φεβρουαρίου.
Όπως αναφέρει η σχετική επιστολή διαμαρτυρίας, τα τροχαία προήλθαν από την κατάσταση η οποία επικρατεί επάνω στη γέφυρα από τους σωρούς μπάζων τα οποία έχουν εναποτεθεί και από την κακή ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται: “Τα ανωτέρω δυσάρεστα συμβάντα, οφείλονται στο γεγονός της δυνατότητας πρόσβασης και διέλευσης από την γέφυρα της Πίκας, παρ’ όλο που το σημείο αυτό του δρόμου είναι εν δυνάμει εργοτάξιο, αφού η παρεμπόδιση διέλευσης πεζών και οχημάτων από την γέφυρα, γίνεται με υποτυπώδη, μετακινούμενα, ελαφρά, πλαστικά και πρόχειρα εμπόδια, καθώς και από βράχους και μπάζα, που έχουν τοποθετήσει οι υπεύθυνοι”.

Το γεγονός επισήμανε με η Κίνηση των Πλημμυροπαθών με Εξώδικη Διαμαρτυρία πρός κάθε αρμόδιο δικαστήριο και προς

  • Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον αρμόδιο υπουργό Κ. Καραμανλή,
  • Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα από τους περιφερειάρχη Γεώργιο Ε. Πατούλη και
  • Τον αντιπεριφερειάρχη Κοσμόπουλο Ελευθέριο, αντίστοιχα και
  • τον Δήμο Μεγάρων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον δήμαρχο Γρηγόριο Σταμούλη και αντιδήμαρχο Κινέττας Σταύρο Φωτίου

Η Κίνηση διαμαρτύρεται για την κατάσταση παραμέλησης, εγκατάλειψης και επικινδυνότητας, στην οποία έχει περιέλθει η Κινέττα αλλά και χιλιάδες διερχόμενοι πολίτες, που καθημερινά επιχειρούν να διέλθουν την κατεστραμμένη γέφυρα της Πίκας, στην πληγείσα περιοχή της Κινέττας, στο 58ο χιλ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, οφείλεται σε κραυγαλέα παράβαση και των στοιχειωδών ακόμη καθηκόντων, ήτοι ορθής διοίκησης και αποτελεσματικότητας, των συναρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών των καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Κίνηση καλεί “όλους τους εχέφρονες συμπολίτες μας να συμμετάσχουν και να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας, με τις παρεμβάσεις τους και την συμμετοχή τους, ώστε να επιτύχουμε το συντομότερο δυνατόν, την αποκατάσταση της Κινέττας, ως μιας ασφαλούς και βιώσιμης περιοχής”.