Από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών-Μεταφορών καθορίστηκαν οι όροι, διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποζημιώσεων στους κατοίκους της Κινέτας για αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές των 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Αρμόδια Υπηρεσία , για τη χορήγηση των ως άνω αποζημιώσεων έχει οριστεί για τους κατοίκους της Κινέτας ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (ΤΑΕΦΚ), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Προθεσμία υποβολής σχετικών αιτήσεων ενδιαφερομένων είναι τέσσερις μήνες από της δημοσιεύσεως των σχετικών αποφάσεων στο ΦΕΚ, 2/4/2020.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης, για την αποκατάσταση του χώρου και της νόμιμης περίφραξης ακινήτου είναι οι ιδιοκτήτες (με πλήρη ή ψιλή κυριότητα) ακινήτων τα οποία υπέστησαν ζημίες,  από τις φωτιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, στην πληγείσα περιοχή της Κινέτας.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων στα Γραφεία του Δήμου στην Κινέτα (Γραφείο Αντιδημάρχου Σταύρου Φωτίου) καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 22960 65487 και στην ΔΑΕΦΚ τηλ: 22964 40080.