Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων εγκρίθηκε η πρόταση του Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη για την ίδρυση Κέντρου Μεγαρικών Μελετών.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ανάδειξης της Μεγαρικής ταυτότητας, όπως αυτή προέρχεται από τα αρχαία χρόνια, σχετικά με τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία, την τέχνη και την ιστορία.
Το Κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει, μεταξύ άλλων, ένα εξειδικευμένο εργαλείο για την εκπόνηση στρατηγικής διαμόρφωσης της πόλης και ανάπτυξης της περιοχής με βάση την τοπολογική της φυσιογνωμία, την ιστορικής της συμπεριφορά και την πολιτισμική της ταυτότητα.

“Είναι σημαντικό” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σταμούλης, “ότι η ιδέα αφορά στην εφαρμογή ενός προγράμματος όπου δεν θα ετεροκαθορίζεται, έχοντας συλληφθεί και συντεθεί κάπου αλλού, με άλλες προδιαγραφές, προς χάριν άλλων ανθρώπων, και συνεπώς για άλλους σκοπούς, αλλά θα ξεκινάει από τη δημιουργική αρχή της τοπικότητας εφαρμοσμένης στη συγκεκριμένη δική μας περίπτωση”.