Καθαρισμό του ρέματος ομβρίων του δικτύου της πόλης των Μεγάρων έκανε η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής.
Πρόκειται για το ρέμα το οποίο εκβάλλει στο πλάι των εγκαταστάσεων του Αμπελουργικού Συνεταιρισμού και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ευθυνών της Περιφέρειας.

Στο τμήμα το οποίο καθαρίστηκε είχε αναπτυχθεί πυκνή βλάστηση και εμπόδια από φερτές ύλες με αποτέλεσμα σε μεγάλες νεροποντές να πλημμυρίζει και να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις για τα γειτονικά σπίτια.
Για τον καθαρισμό είχε υποβάλλει αίτημα ο σύλλογος της Βαρέας στο οποίο ανταποκρίθηκε ο Αντιπεριφερειάχης Γιάννης Βασιλείου τον οποίο ευχαριστεί ο πρόεδρος του συλλόγου με ανακοίνωσή του.