Σημαντική αλλαγή επήλθε στον οικονομικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την 1η Αυγούστου αφού σύμφωνα με τον νόμο 4611/2019 παύει να ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Λόγω του πολύ τεταμένου πολιτικού περιβάλλοντος σε επίπεδο ΟΤΑ σχετικού με τις αλλαγές στον Κλεισθένη και τον δημόσιο διάλογο σχετικά με την επίτευξη πλειοψηφίας το σημαντικό αυτό θέμα πέρασε στο περιθώριο της επικαιρότητας.

Και όμως από την 1η Αυγούστου οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ και οι Αιρετοί με συναφείς αρμοδιότητες έχουν εισέλθει σε μια νέα εποχή δημοσιονομικής λειτουργίας. Δεν υπάρχει πια δυνατότητα να υποβάλλονται τα χρηματικά εντάλματα των δαπανών στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προληπτικό έλεγχο.
Οι Οικονομικές Υπηρεσίες έχουν καταστεί αποκλειστικά υπεύθυνες  για τον έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών τους.

Ύστερα απο την πολυετή σφικτή επιτροπεία από το Ελεγκτικό Συνέδριο ήλθε η ώρα να χειραφετηθούν έως ένα βαθμό οι ΟΤΑ, να αναλάβουν οι υπάλληλοί τους και οι αιρετοί την ευθύνη των επιλογών τους εφόσον οι έλεγχοι θα είναι πλέον κατασταλτικοί.

Οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις οφείλονται στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έχουν επιγραμματικά ως εξής:

  1. H κατάργηση του προληπτικού ελέγχου ψηφίστηκε στο Μνημόνιο την
    παραμονή Δεκαπενταύγουστου 2015 (Ενότητα 2.4.1. ν.4336/2015, ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015).
  2. Εν συνεχεία προσδιορίστηκε η 1/1/2019 ως ρητή ημερομηνία κατάργησης για τους ΟΤΑ, στην παρ.10 του αρ.10 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17.10.2015).
  3. Κατόπιν έντονων διεκδικήσεων τόσο των Αιρετών (ΚΕΔΕ) όσο και των εργαζομένων (ΠΟΕ-ΟΤΑ), έδωσαν παράταση έως την 1/1/2020   (αρ.58 ν.4607/24.4.2019).
  4. Ελάχιστες ημέρες μετά, αιφνιδιαστικά, με εκπρόθεσμη Τροπολογία, άλλαξαν το νόμο που μόλις είχαν ψηφίσει, ορίζοντας ότι ο έλεγχος δεν θα καταργηθεί 1/1/2020, αλλά την 31η/7/2019 (παρ.1 αρ.125 ν.4611/17.5.2019).

Αυτός ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόστηκε τώρα.

Απομένει να δούμε αν η νέα κυβέρνηση εμμείνει στη γραμμή της προηγούμενης ή θα την αναιρέσει.

Προς το παρόν παραμένει σε ισχύ ο κατασταλτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ.51 ν.4129/2013 και αρ.276 ν.3852/2010) επί των λογαριασμών των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων, των Επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης και των δημοτικών Ανωνύμων Εταιρειών του αρ.266 του Κ.Δ.Κ..