Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καταργείταιπροηγούμενη απόφασή του, η οποία εκδόθηκε την 16η Μαρτίου με αντικείμενο τον καθορισμό ωρών λειτουργίας των ΚΕΠ των Δήμων.

Στο εξής επανέρχεται σε ισχύ ό,τι ίσχυε πριν την απόφαση του Μαρτίου.

Το νέο ωράριο θα ισχύσει από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 19:30
Σάββατο: 08:00 – 13:30

ΚΕΠ Μεγάρων 2296083270
ΚΕΠ Νέας Περάμου 2296035262