Έγινε γνωστό από τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ότι είναι ασφαλές για την ανθρώπινη κατανάλωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Σας γνωρίζουμε ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, μετά από τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου κρίθηκε κατάλληλο και ασφαλές για την ανθρώπινη κατανάλωση».