Για ένα έτος παρατείνεται το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, έως 31/12/2017,  όπως και οι συμβάσεις των εργαζομένων σε αυτό.Βοήθεια στο Σπίτι
Η παράταση δόθηκε μετά από ψήφιση στη Βουλή τροπολογίας από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Εργασίας.
Η συνολική χρηματοδότηση της παράτασης ανέρχεται σε €60 εκατομμύρια.

Είναι θετική η εξέλιξη η οποία διασφαλίζει τη συνέχεια του εν λόγω προγράμματος το οποίο προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία και μάλιστα σε μέλη της τα οποία έχουν ανάγκη βοήθειας όπως οι υπερήλικες χωρίς βοήθεια, οι ασθενείς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία ζουν χωρίς οικογένεια.

Παρά την παράταση η οποία αποτελεί μια πρόσκαιρη λύση, είναι απολύτως απαραίτητη η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι καθώς και διασφάλιση απασχόλησης του προσωπικού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος: « «τόσο οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, όσο και οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές αποτελούν στελέχη τα οποία με τις γνώσεις τους έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση δράσεων και στην υποστήριξη των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας μας. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην κατάρτιση νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα προβλέπει την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου».