Τα δρομολόγια της γραμμής Μέγαρα  – Αθήνα – Μέγαρα εκτελούνται κανονικά σε όλη τη γνωστή διαδρομή.