Μετά από τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών μπορούν και οι Δήμοι να εφαρμόζουν μέτρα ελάφρυνσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς αυτούς και τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα με δυνατότητα ακόμα και πλήρους απαλλαγής των προσαυξήσεων.
Οι οφειλέτες μπορούν να μπουν στο καθεστώς των 100 δόσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Μεγαρέων ανακοίνωσε ότι δέχεται ερωτήσεις για πληροφορίες καθημερινά στην Ταμιακή Υπηρεσία, τηλέφωνο 22960 81 909.