Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, ζητεί από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών την ενίσχυση  των πληγέντων της Κινέτας και για τις  δευτερεύουσες κατοικίες

Με κατεπείγον έγγραφό του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης, Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο και Οικονομικών κ. Σταϊκούρα με κοινοποίηση στους Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, στον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη και στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Λευτέρη Κοσμόπουλο ζητά να ενεργήσουν τα δέοντα έτσι ώστε  να εγκριθεί  η οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από την τελευταία θεομηνία και για ζημιές που έχουν υποστεί και οι δευτερεύουσες κατοικίες.

“Αρκετές από τις κατοικίες οι οποίες επλήγησαν”, υποστηρίζει ο Δήμαρχος, “είναι μεν δευτερεύουσες, δεν παύουν όμως να αποτελούν περιουσιακό στοιχείο  των πολιτών το οποίο έχει καλύψει και συνεχίζει να καλύπτει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τα όργανα της πολιτείας και το οποίο μετά την θεομηνία έχει επιφέρει οικονομική βλάβη στον ιδιοκτήτη”.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται να δίδονται οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές μόνο για την κύρια κατοικία.
Έτσι ο Δήμαρχος ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης μετά από φυσικές καταστροφές και οι πληγέντες ιδιοκτήτες δευτερευουσών κατοικιών.