Την ικανοποίησή του για  την  αξιοποίηση της  σύμπραξης  Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης για την κατασκευή σχολικών κτιρίων, από το ΤΕΕ – ΣΕΚ Μεγάρων, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Αδριανός Μιχάλαρος, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμισή του   θα παράσχει ποιοτική εκπαίδευση  στις τεχνολογικές σπουδές, στις οποίες στρέφεται όλο και μεγαλύτερο ποσοστό  σπουδαστών, αναζητώντας εργασία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Το ΤΕΕ-ΣΕΚ Μεγάρων είναι μια από τις 24 συνολικά σχολικές – εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες κατασκευάζονται καθ’ ολοκληρίαν με ΣΔΙΤ. Τα έργα περιλαμβάνουν μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση.
Το ΕΠΑΛ-ΣΕΚ Μεγάρων και Νέας Περάμου στεγάζεται σε διδακτήριο του 1982. Το κτίριο δεν καλύΒιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιάπτει τις τρέχουσες ανάγκες ενός προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, και έχει γίνει νεότερη προσθήκη προκατασκευασμένων αιθουσών.

Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος Μιχάλαρος, αναφέρει: «Καθώς η ανεργία και η ύφεση εξαφανίζουν από τον χάρτη κλασικές εργασίες, έχει αναδειχθεί η ανάγκη για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Την ώρα, δηλαδή,  που συνεχώς πολλοί νέοι με πτυχία και μεταπτυχιακά αναγκάζονται να φύγουν από την Ελλάδα, αφού δεν μπορούν να βρουν δουλειά στον τομέα εξειδίκευσής τους, μελέτες δείχνουν πως μεγάλοι κερδισμένοι  θα είναι οι εξειδικευμένοι τεχνικοί και οι τεχνίτες από το σύνολο των τεχνολογικών ειδικοτήτων. Αυτούς χρειάζεται η αγορά εργασίας.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά», καταλήγει ο Πρόεδρος ΒΕΠ,  «στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και των συνεργασιών του , θα στηρίξει το ΤΕΕ – ΣΕΚ Μεγάρων,  με στόχο να συμβάλλει στην τεχνική εκπαίδευση των νέων της περιοχής, αλλά στο να αποτελέσει παράδειγμα σε μια σοβαρή μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την αναβάθμισή της στη χώρα μας».

Οι ΣΔΙΤ είναι μακροχρόνιες συμβάσεις μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών, με τον  ρόλο τόσο του Δημόσιου  όσο και του ιδιωτικού τομέα να είναι ορισμένος.
Αυτή είναι μία  σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου, πυλώνας ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των πόρων του Δημόσιου Τομέα.
Με τις ΣΔΙΤ  αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα καθώς κατασκευάζονται ποιοτικά έργα ενώ παράλληλα το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο.