Τη συμμετοχή στον υπό ίδρυση Οργανισμό Climattica, Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική αλλαγή αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων.

Πρόκειται για ένα Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων το οποίο προτίθεται να δημιουργήσει μια διαδραστική πλατφόρμα, ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών.

Όπως μας ενημερώνει ο Δήμος Μεγαρέων, το δίκτυο Climattica είναι ένας φορέας – ομπρέλλα με εγγεγραμμένα συνδρομητικά μέλη, το οποίο υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά τους ΟΤΑ, σε θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης αλλά και σε δράσεις οι οποίες υπάγονται στις ευρύτερες θεματικές της κυκλικής οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ως εισηγητής του θέματος ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο θα δώσει κατευθύνσεις σε τέσσερις πυλώνες:

  1. Κλιματική αλλαγή
  2. Ενεργειακή μετάβαση
  3. Ψηφιακό και Τεχνολογικό μετασχηματισμό- 4η βιομηχανική επανάσταση
  4. Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Αποβλήτων

Το  Δίκτυο CLIMATTICA θα συνεισφέρει, εμπράκτως, στην επίτευξη των στόχων του Δήμου Μεγαρέων για την :

  • αειφόρo και βιώσιμη ανάπτυξη και
  • προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Μεταξύ άλλων, ως εκ της φύσεώς του, το Δίκτυο θα προωθήσει καινοτόμες βιώσιμες τεχνολογίες στην καθαρή ενέργεια, στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Θα εστιάσει στην κυκλική οικονομία και διαχείριση αποβλήτων ώστε να εξασφαλιστεί επάρκεια των  φυσικών πόρων, και να περιοριστούν τα απόβλητα, δημιουργώντας ένα νέο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης.

Οι νέες τάσεις της αγοράς, η παγκοσμιοποίηση, η αναζήτηση νέων αγορών, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η κλιματική αλλαγή, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, απαιτούν νέες πρωτοβουλίες και δυναμικά εγχειρήματα.

Το  Δίκτυο CLIMATTICA ανταποκρίνεται στις ανάγκες μίας κοινωνίας και μίας οικονομίας που αλλάζει, καινοτομεί, ψηφιοποιείται στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός αποκεντρωμένου αναπτυξιακού μοντέλου.

Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό δίκτυο, ένας σπουδαίος Οργανισμός και με την παρούσα εισήγηση, και βάσει του καταστατικού του Δικτύου, που επισυνάπτεται και όπου περιγράφονται οι σκοποί, οι στόχοι και η λειτουργία του Δικτύου, ζητούμε από το Σώμα την λήψη απόφασης.

Η πρόταση του Δημάρχου έγινε θετικά αποδεκτή από το Δημοτικό συμβούλιο ως προς την ένταξή του στό Δίκτυο.
Εκπρόσωπος ορίστηκε ο Δήμαρχος ενώ ως συντονιστής ο Κωνσταντίνος Κάμπαξης στέλεχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.