Μετά την ίδρυση και επιτυχημένη λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάρων με την ίδρυση πέντε τμημάτων από το δεύτερο μόλις χρόνο λειτουργίας του, ο Δήμος Μεγαρέων σχεδιάζει να ασκήσει τις απαραίτητες  ενέργειες για την ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Προκειμένου να στηρίξει το αίτημα αυτό προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Δήμος καλεί όσους ενήλικες, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου,  ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοίτησης, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν και να καταθέσουν είτε στον προθάλαμο του δημαρχείου είτε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού έως τέλος Νοεμβρίου 2019.